Autisme

Autistisk mor

For mig som mor med Aspergers syndrom – og 3 børn der har arvet autismens gener

Jeg har aldrig følt mig mere misforstået, jaget, tortureret eller ramt af neurotypiske menneskers magt, som i dag, hvor jeg er voksen og mor, til 3 særlige børn med autisme.

Mine særlige evner og intelligens på netop dette område, som jeg forstår så usædvanligt godt og hvor jeg er mine børns insider tolk, sætter mig igen og igen som offer for Predators. Det sker når mine børn gør mig opmærksom på et dilemma i ord eller adfærd og min hjerne straks scanner tusindvis af indre billeder igennem, for at finde den detalje der ødelægger helheden i deres individuelle liv. Sammensat med mine meget stærke sanser – magen til børnenes og dog med min egen individualitet, gennemskuer jeg som oftest straks det der forstyrrer dem i deres trivsel.

Min bedste måde at forklare det på, er billedligt talt i form af et puslespil, med en bro. Alle brikkerne er enkelte detaljer for en konkret bro konstruktion. Når jeg får tilpas mange detaljer – ”brikker” , dannes et billede af den konkrete bro, hvor jeg kan se de detaljer, der hindre en positiv udvikling eller en positiv relation. For mit vedkomne er det en let logisk forklaring, med en synliggørelse af , at det ligesom ved en bro konstruktion, ikke er ligegyldigt om der mangler en detalje, da den enkelte lille detalje, kan få hele broen til at styrte sammen. Det er præcis ligesådan når vi taler om udviklingen og relationerne omkring mennesker med autisme. Jeg forstår vigtigheden, betydningen, hvorfor og hvordan, i både negativ og positiv forstand, uden de skal igennem en masse ord og smerte førend jeg endelig kommer frem til indsigts forståelse.

Det er min særlige evne – men jeg har brug for neurotypiske menneskers hjælp til, at videreformidle min viden. Jeg evner detaljerne og neurotypiske mennesker evner helhederne, så for mig at se er vi lige uundværlige for hinanden. I stedet for at udnytte mine evner, rationalitet mine intelligensområder og anskue disse som ressourcer, føler mange neurotypiske mennesker sig personligt ramt og reagerer emotionelt, hvor de vender mine evner negativt imod mig. Jeg kan ikke længere flygte fra mine Predators, fordi mine børn har brug for min støtte og særlige indsigt. Det er utroligt svært og har haft store personlige omkostninger, hvor min mand og jeg oplever, at systemet overhovedet ikke fungerer eller overholder almindelige lovgivning, men kan fordreje og dække over alle gerninger.