Autisme

Autistiske piger

Som med alting er det vigtigt at huske, at de følgende kendetegn ikke er en facitliste, og at der kan findes autistiske piger, der ikke har disse kendetegn.

Mulige kendetegn:

 

  • Glemmer ikke så let og laver meget sjældent sjuskefejl.

 

  • Uroen kommer til udtryk på andre måder.

 

  • Systemtænkning.

 

  • Udmattelse efter sociale udfordringer – kan trætte dem ekstremt. Har brug for at kunne trække sig og bruge tid alene, i meget stor grad.

 

  • Foretrækker samvær med dyr, frem for med andre mennesker, da dyr er lettere at være sammen med.

 

  • Har en udtalt grad af retfærdighedssans. Ofte reagerer hun når andre opleves krænket og hun går aktivt ind for at ”redde” en anden fra uretfærdig behandling. Dette sker uden konsekvensberegning.

 

  • Anderledes sanseintegration. De fleste piger med autisme har problemer med en eller flere sanser, som kan trætte dem – bliver ofte påvirket af andres emotionelle tilstand.

 

  • Mange piger med autisme bliver overvurderet til at være bedre fungerende end de egentlig er.

 

  • Øget anvendelse af sproget hører til pigernes bedste færdighedsområder.

 

  • Lav stress- sårbarhedstærskel. Gennemgående er piger med autisme meget overfølsomme for sociale krav. De er følsomme overfor kritik, som ofte får dem til at trække sig.

 

  • Har tilbøjelighed til at indgå i en eller anden form for subkultur, hvor hendes særprægede væremåde kan blive respekteret. Forskellige foreninger eller bevægelser hvor samværet tager udgangspunkt i en interesse eller ”sag”, kan hjælpe hende til at bevare fokus og bruge sine evner til fordybelse.

 

  • Ikke interesseret i bitching og pigesladder mm. 100 % loyale.

 

  • Piger med autisme er overrepræsenteret med depression, idet det er vanskeligt på den ene side at være godt begavet og på den anden side at have en betydelig funktionsnedsættelse[1].

 

  • Ofte overses tegnene hos pigerne, de fejlbehandles/ forveksles med spiseforstyrrelser, depressioner og andre problematikker [2].

 

  • Mange drenge med autisme gennemsnitlige diagnoseudredning sker ved 5 – 7 års alderen, hvor pigerne er unge voksne eller ældre inden de får en diagnose; hvis de da ikke fejldiagnosticeres og aldrig får den korrekte hjælp.

 

  • Pigerne er ofte bedre til at kamuflere deres invalideringer; med evnen til at kopiere andre menneskers handlinger.

 

  • Pigerne opleves at have bedre udviklet sprog, større ordforråd, øget anvendelse af sproget.

 

  • Pigernes leg fremstår ikke så påfaldende som drengenes, hvor drengene ofte havner i nogle vanskeligheder der fremstår påfaldende.

 

  • Pigernes lege er ofte: dyr, kaniner, heste og dukker af forskellige slags, hvor afvigelsen i legen ofte er, at legene skal foregå på bestemte måder hver gang de leger