Autisme

Facts om autisme

Dette er et lille indblik i nogle facts om autisme:

    • Autisme er ofte misforstået og forfulgt af fordoms myter.
    • Aspergers syndrom er autisme.
    • Autisme forekommer med meget forskellige intelligensniveauer, lige fra højt begavet til mental retardering.
    • Ca. 4 % indenfor autismespektret har savante evner.
    • Autisme er et neurologisk handicap der ofte giver nogle psykiske lidelser. Det er ikke en sygdom eller et psykologisk handicap.
    • Autisme er en anderledes hjernefunktion.
    • Man fødes med Autisme.
    • Autisme er en livslang funktionsnedsættelse – man vokser ikke fra autisme.
    • Autisme står sjældent alene. Der opstår oftest en eller flere følgelidelser (OCD, depression, spiseforstyrrelser mm.) hvilket afhænger af det enkelte individs livsvilkår og betingelser.
    • Mennesker med autisme lider oftest af sansmæssige over- eller lav følsomhed ifht. høre-, lugte-, syns- og/eller følesansen.
    • Der kan kompenseres meget for ASF invalideringer ved at skabe rum – betingelser.
    • Autisme er biologisk betinget – dvs. at. 80 til 90 % af forklaringen på ASF er genetisk arv[1]. Er der i en familie flere søskende, er det højt sandsynligt, at flere børn har autisme, hvorfor man burde kigge på hele familien. Derfor skal ”man” ikke blive overrasket hvis der er flere i en familie, der har ASF[2].
    • Der er ikke sket en pludselig stigning af autisme de sidste 20 år. *Paradigmet har ændret sig.
    • Det ser ud til at mennesker med ASF som oftest først genkender deres egne følelser(indre identitetsdannelse) op i den unge voksenalder – omkring de 25 år[3].
    • Det er sværere at leve med højtfungerende ASF end med alvorlig synlig autisme.
    • Mennesker med autisme bliver markant mere fleksible i de rigtig rammer, med forståelse og anerkendelse.

ASF = Autisme Spektrum Forstyrrelse

Kilder:

[1] 20. internationale Autismekonference 2009, “Autisme og ADHD, et dobbelt socialt handicap?” Torben Isager ved Børne- og unge psykiatrisk center Glostrup

[2] Glasgow University – UK – Professor Christopher Glberg

[3] Meeting of Minds 2009 – Proffessor Rita Jordan, Birmingham University, England