Piger med autisme

Mulige kendetegn:

 • Glemmer ikke så let og laver meget sjældent sjuskefejl.
 • Uroen kommer til udtryk på andre måder.
 • Systemtænkning.
 • Udmattelse efter sociale udfordringer – kan trætte dem ekstremt. Har brug for at kunne trække sig og bruge tid alene i meget stor grad.
 • Foretrækker samvær med dyr frem for med andre mennesker, da dyr er lettere at være sammen med.
 • Har en udtalt grad af retfærdighedssans. Ofte reagerer hun når andre opleves krænket og hun går aktivt ind for at ”redde” en anden fra uretfærdig behandling. Dette sker uden konsekvensberegning.
 • Anderledes sanseintegration. De fleste piger med autisme har problemer med en eller flere sanser, som kan trætte dem – bliver ofte påvirket af andres emotionelle tilstand.
 • Mange piger med autisme bliver overvurderet til at være bedre fungerende end de egentlig er.
 • Øget anvendelse af sproget hører til pigernes bedste færdighedsområder.
 • Lav stress- sårbarhedstærskel. Gennemgående er piger med autisme meget overfølsomme for sociale krav. De er følsomme overfor kritik, som ofte får dem til at trække sig.
 • Har tilbøjelighed til at indgå i en eller anden form for subkultur, hvor hendes særprægede væremåde kan blive respekteret. Forskellige foreninger eller bevægelser hvor samværet tager udgangspunkt i en interesse eller ”sag”, kan hjælpe hende til at bevare fokus og bruge sine evner til fordybelse.
 • Ikke interesseret i bitching og pigesladder mm. 100 % loyale.
 • Piger med autisme er overrepræsenteret med depression, idet det er vanskeligt på den ene side at være godt begavet og på den anden side at have en betydelig funktionsnedsættelse[1].
 • Ofte overses tegnene hos pigerne, de fejlbehandles/ forveksles med spiseforstyrrelser, depressioner og andre problematikker [2].
 • Mange drenge med autisme gennemsnitlige diagnoseudredning sker ved 5 – 7 års alderen, hvor pigerne er unge voksne eller ældre inden de får en diagnose; hvis de da ikke fejldiagnosticeres og aldrig får den korrekte hjælp.
 • Pigerne er ofte bedre til at kamuflere deres invalideringer; med evnen til at kopiere andre menneskers handlinger.
 • Pigerne opleves at have bedre udviklet sprog, større ordforråd, øget anvendelse af sproget.
 • Pigernes leg fremstår ikke så påfaldende som drengenes, hvor drengene ofte havner i nogle vanskeligheder der fremstår påfaldende.
 • Pigernes lege er ofte: dyr, kaniner, heste og dukker af forskellige slags, hvor afvigelsen i legen ofte er, at legene skal foregå på bestemte måder hver gang de leger

 

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *