Autisme

UDE PÅ ENGELSK – Fra Miss Danmark til handicappet

Posted on

Efter en lang oversættelse- og udgivelses process, er vi nu endelig ude, med den engelske version af den utrolige livs historie, Fra Miss Danmark til Handicappet. Anjas bog, der siden 2012 har været en øjenåbner og tårepresser, tager nu rejsen over havet til de engelsk talende. Bogen er oversat af Anja selv […]

Autisme

Autistisk mor

Posted on

For mig som mor med Aspergers syndrom – og 3 børn der har arvet autismens gener Jeg har aldrig følt mig mere misforstået, jaget, tortureret eller ramt af neurotypiske menneskers magt, som i dag, hvor jeg er voksen og mor, til 3 særlige børn med autisme. Mine særlige evner og […]

Autisme

Autistisk kvinde

Posted on

For mig som kvinde, med Aspergers Syndrom Jeg har selv 2 døtre med autisme og tillægslidelser. Jeg har selv Aspergers syndrom og kan fra os alle 3 genkende alle problematikkerne fra vores eget liv, hvor vi oplever, at særligt den lave stress- sårbarheds- følsomhedstærskel er et af de vanskeligste områder. […]

Autisme

Når forældre og barn, begge har handicap

Posted on

I FN konventionen om rettigheder for personer med handicap, artikel 23, står der: Der skal ydes en passende bistand til personer med handicap ved disses udførelse af deres pligter som opdragere af børn. Give tidlige og omfattende oplysninger, tilbud og støtte til børn med handicap og deres familie. Et barn […]