Autisme

Forskelle i Hjernen

Posted on

Hjernescanning har vist at ”normale” hjerner overser detaljerne (Professor i neurologi & psykiatri, Dr. Nancy Minshew, University of Pittsburgh). Detaljeorienterede hjerner og helhedshjernerne er uundværlige i samfundsøjemed, for ligesom ved en bro konstruktion kan én detalje få hele broen til at styrte sammen. Men skal disse exceptionelle hjerner kunne bidrage […]

Autisme

Når forældre og barn, begge har handicap

Posted on

I FN konventionen om rettigheder for personer med handicap, artikel 23, står der: Der skal ydes en passende bistand til personer med handicap ved disses udførelse af deres pligter som opdragere af børn. Give tidlige og omfattende oplysninger, tilbud og støtte til børn med handicap og deres familie. Et barn […]