Foredrag

Vi tager mod til at bekæmpe uretfærdighed – også selvom vi ikke vinder, for  i det mindste er vi ”en kæp i hjulet” på uretfærdigheden. Vores vision er at være som ringe i vandet efter et stenkast. Vi ved ikke altid, hvor ringene berører, eller hvilken effekt de har, men vi ved, at man aldrig skal undervurdere de små vibrationer. Der skal ikke mere til end blot en lille bevægelse for at starte et kæmpe sneskred. Så bliver vi ved med at skabe nogle formidlende ”rystelser” og nå nogen, kan vi måske en dag forårsage et revolutionerende positivt skred. Det bliver vi nødt til at kæmpe for at tro på, for ellers har vi intet og er allerede ”vandrende døde”. 

Autismwhisper udbyder foredrag til både foreninger, skoler, uddannelsessteder og institutioner,  unge,  forældre og bedsteforældre.

DE FORSKELLIGE FOREDRAG:

 • Fra Miss Danmark til handicappet

(1½ time + ½ time til spørgsmål)

Født i en forkert tidsalder eller en alien? Glemt af sit eget folk? Tidlige barndomsminder. Igennem livet med en visuel, konkret og detaljeorienteret tænkning, uden at kunne forstå sin omverden. En hjerne af lagrede disketter. Hvorfor ender imitation ofte galt? Overlevelse og konklusioner.

 • Selvforståelse baglæns – Leve forlæns

Betydningen af at arbejde med selvforståelse og opnå en selverkendelse. Vi bliver nød til at blive klogere på verden. At bidrage til menneskehedens erkendelse er en af de mest betydningsfulde gerninger, der findes. Hvorfor giver vi en diagnose, hvad skal vi bruge den til og hvilken viden giver den os? Autisme plus; med eller uden retardering. Selverkendelse? Selvfornægtelse- Hvordan hænger det sammen med medbestemmelse, medindflydelse og selvbestemmelse?

 • “Never mind your openion – whats the fact”

(1½ time + ½ time til spørgsmål)

Identitet, Takt & Tone, selvforståelse, frihed og ansvar. Store begreber, af stor betydning. Men hvad betyder de for et menneske med autisme? Altid med afsæt i teorier, skaber Anja en sammenhæng til autismen og i dette foredrag skitserer Anja et billede af identitetsdannelsesbetydningen. Selvforståelse; Hvorfor er det overhovedet vigtigt man erkender sin autisme? – Hvad skal der til for at kunne leve på bedste vis, så nær det normale som muligt, med autisme?

 • Pandoras Box

1½ – 2 timer + ½ time til spørgsmål

Betydningen af at have ADHD motor på autismen. Autisme +(komorbiditet) indeholder kompleksitet. Omgivelserne fascineres ofte i starten af disse, ofte excentriske mennesker, men fascinationen aftager og omverden glemmer autismen, opstår der konflikter, kan have vidtrækkende konsekvenser for mennesket med ASF. Omverdenen bliver problemskabende og mennesker med ASF ender med adfærden.

 • Autistisk udvikling

(1½ – 2 timer + ½ time til spørgsmål)

Med afsæt i de ”normale” udviklingspsykologiske teorier, kan man skitsere en autistisk gennemgribende og anderledes udviklingsteoretisk livsfase, udefra teorierne om autisme og erfaringer. I dette oplæg gennemgås udviklingstrin, identitetsdannelsens betydning, autisme kultur, problemstillinger, etik, inklusion mv.

 • Når følelser, empati & stress, ender i kaos

(1½ – 2 timer + ½ time til spørgsmål)

Alle tænker på at ændre verden, med ikke på at ændre sig selv. Hvad er følelser? Hvad er empati? Hvad er stress? Autistisk stresssårbarhed. Fundamentale udløsere til autistisk indre kaos. Forskelle imellem mennesker uden ASF og mennesker med ASF. Konsekvenser af stress. Visioner. Der gives overordnede og meget konkrete løsningsforslag til dagligdagen.

 • Kort over Rom 

  (1½ time + ½ time til spørgsmål)

Manualer, strategier, værktøjer, hjælpemidler og metoder.
I dette oplæg belyser Anja hvorfor manualer, strategier, værktøjer, hjælpemidler og anerkendende metoder er nødvendige for mennesker med autisme. Hvilke årsager kan der være til at nogle mennesker med autisme har modstand overfor støtte? Hvad kan det handle om og hvad kan man gøre? Er det overhovedet nødvendigt at blive ved med at forsøge? Tjener det et formål og i så fald hvilket?
Anja vil give nogle konkrete bud på eventuelle løsninger. Med afsæt i teorierne og egen praksis erfaring vil de give eksemplar på spiseproblematikker, tidsplanlægning, madplaner mm. Alt sammen med det formål at øge selvstændigheden hos mennesker med autisme

 

INFO

 • Pause: Midtvejs efter ønske. Aftales forud.
 • Mulige bookings tidspunkter: Morgen, dag, aften – aftales nærmere.
 • Pris: 4.999 kr. eksl. Moms + transport km efter statens højeste takst.
 • Bestillingsfrist: 1 mnd. og derefter afhængigt af andre aftaler.
 • Område: Ingen begrænsninger.
 • Udstyr(til foredrag): Talerstol, strøm, tavle, TV/skærm til bærbar, hvilerum
 • Kontaktinformation: Hjemmeside, Facebook, mail: torben@autismwhisper.com, tlf: 28 59 51 90