Guide maualer

Guide manualer – forklaring

af Autismwhisper Stinne Hust november 2014

Ofte står man i situationer og aner ikke hvad man skal gøre og hvad der skal til for at noget har chance for at blive til en succes oplevelse. Her kan du forhåbentlig finde inspiration i Anjas erfaringer, guidemanualer værktøjer, visuelle støtte mm.

En af Anjas særlige evner er at kunne omsætte teoretisk viden til pædagogisk praksis både som pædagog, mor og individuel person med autisme. Af adskillige fagpersoner er hun gjort opmærksom på, at disse manualer, som hun så nemt udarbejder, ikke er så tilgængelige for andre, og der derfor er et stort behov for disse manualer og visuel støtte.

Anja vil gerne give sine erfaringer til andre da det giver hende værdi at kunne hjælpe. Du er velkommen til at downloade vores manualer her på siden, og du er velkommen til at donere en erkendtlighed på 9513 0011039545 eller mobilepay 2859 5190 (som eksempelvis kr. 5 pr downloadet manual).

Som autist har man som udgangspunkt et tomrum på f.eks. det at gå i bad. Hvad skal man, hvad er nødvendigt? Hvilke ‘steps’skal der til i den helhed, det er at tage et dagligt brusebad? Hvad er der af muligheder? Her er det samme princip, der gælder for alle manualerne; at udfylde et tomrum. Helheden fylder Anja ud med alle de tænkelige detaljer, der skal til for at nået måls helhed eller kende et emnes detaljerigdom. Tomrummet fyldes ud og der gives muligheden for at kunne plukke/ vælge ud fra emnets muligheder. Uanset hvilken manual, er princippet det samme. En manual er grundlæggende udformet med henblik at lære noget bestemt, og det kræver at:

  • Målet der skal nås giver mening værdimæssigt. Eksempel: Hvorfor er det f.eks. vigtigt at gå i bad? Det er fordi personlig hygiejne er vigtigt. Både socialt i omgangen med andre mennesker, og i forhold til at undgå infektioner og sygdomme. Se Hvorfor er god hygiejne vigtig?
  • Tingene skal gøres på en bestemt måde og i en bestemt rækkefølge. Hvis vi følger samme eksempel med badet. Det duer ikke at vaske sig i bagdelen først og i hovedet bagefter. Så opnår vi ikke målet – at have en god personlig hygiejne. Der er derfor en mening med hvert enkelt step i manualen og den rækkefølge, de er udformet i.

Når man skal læse manualerne, kan de sammenlignes med siderne i en bog. Bogen udgør helheden, men siderne skal læses ‘step by step’. Der er en indbygget logik. Man kan ikke tænke alle manualerne som individualiserede. Husk at:

  • Manualerne er til for at kunne ‘finde vejene’.
  • Tage højde for det udviklingstrin, brugeren befinder sig på.
  • Man kan plukke ud af en helhed.
  • Man kan opdele ”manualen”og tage nogle ‘isolerede step’på vej til målet.

Manualerne findes i 2 spor.

Helhedsmanualer:

Helheds manualer kan ses som det endelige mål inden for et konkret emne. Dog er denne type manualer, som med alt andet, op til den enkeltes frie vilje, men der vil ofte være nogle konsekvenser som man så selv må betale. Eks. hvis man ikke går i bad, har det sociale konsekvenser –og andre hygiejne spørgsmål kan ligeledes have sundhedsmæssige konsekvenser. Pointen med denne type manual er, at det er vigtigt, at manualen i sin helhed er målet, og at brugeren præsenteres for helheden. For at nå målet er det vigtigt at følge alle step til denne menings givende helhed.

Kort-manualer:

Denne type er bygget op som en helhed med alle tænkelige detaljer, ligesom man kan forestille sig et komplet kort over Rom, hvor der kan ‘plukkes ud’. Kort-manualerne, som indeholder flere muligheder (eks. hygiejne for kvinder/ mænd), er ligesom kortet over Rom. Der laves et fælles ”kort”–en manual, hvor der f.eks. er 4 mulige måder til kønsbehåring. Man bruger formentlig ikke alle 4 muligheder, ligesom den besøgende, der tager til Rom, sandsynligvis ikke bruger alle mulige veje på kortet over Rom. Vi ved, det kan være forskelligt, hvor meget en manual eks. skal deles op. Kan brugeren klare hele manualen på én side eller skal den deles op over flere sider – det er spørgsmål, man må gøre sig overvejelser om. For at gøre det lettere at gå til, har vi lidt tips til, hvordan man kan komme i gang, når man har downloadet en af vores manualer og har ‘helheden’ liggende foran sig og kender målet, der skal nås. Det er forskelligt, hvordan informationer bedst præsenteres for den, der skal bruge manualen. En mulighed er at tage screenshots af de billeder i manualen, der skal bruges i forhold til den opbygning, der vil give mest mening for brugeren – og så lave sit eget dokument, f.eks. i powerpoint.

Der findes også mange apps til Ipads, hvor man kan sætte billederne ind, så der kun vises ét billede af gangen på skærmen. Og så kan man skifte til næste billede. Manualen er den samme, rækkefølgen er den samme. Man følger manualen ‘step by step’. Men på den måde er det muligt at vise ét billede af gangen – og så gå videre til det næste. Flere af disse apps har ogsåindbygget mulighed for lyd og video til instruktionerne undervejs. En god app til dette formål er ScanHow. Meget inspiration kan også findes på facebook siden Apps for autism and special needs, der er lavet med det formål at udbrede kendskabet til apps, der støtter struktur og visualisering.