Privatlivspolitik

INTRODUKTION

Vi respekterer dit privatliv og indsamler og behandler derfor kun data om dig i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning og EU’s GDPR lov.
Når du besøger vores website og accepterer vores cookie- og privatlivspolitik, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden, samt til at foretage markedsføring overfor dig. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer vi indsamler, hvilke cookies vi benytter os af til indsamlingen, hvilke formål vi bruger indsamlede oplysninger til og hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Du kan endvidere læse nærmere om, hvem der har adgang til indsamlet data, og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser mod indsamlingen eller behandlingen af personoplysninger.

COOKIES

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, tablet eller smartphone, med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies gør det muligt at individualisere brugen af vores website, så din brugeroplevelse bliver bedre. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode eller virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se eksempelvis vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering 
Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

COOKIES DER KAN FOREKOMME

Statistik

Autismwhisper.com: Tildeler den besøgende et unikt ID, som bruges til at følge brugerens adfærd på websitet.

Google Analytics: Bruges til at identificere forskellige brugere af websitet.

Youtube.com: Sporer brugerens præferencer og serverer relateret indhold eller annoncer i en integreret YouTube-video

Facebook.com: Anvendes til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører.

Jetpack.com: Bruges til at identificere brugere af websitet

Marketing

facebook.com: Indeholder bruger ID, for den bruger der er logget ind. Anvendes også til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører

google.com: Bruges til personaliseret annoncering.

Funktionelle

unoeuro.com Bestemmelse af cookie brug på siden

PRIVATLIVSPOLITIK

Som dataansvarlig virksomhed går vi meget op i databeskyttelse. Vi beskytter de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen. Vi sørger for at give de personer, som vi behandler oplysninger om, informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, man har som registreret hos os. Denne privatlivspolitik er en beskrivelse af vores behandling af oplysninger om kunder og besøgende på vores website.

Hvem er vi?

Firma: Autismwhisper

CVR-nummer: 33971753

Telefonnummer: +45 28 59 51 90

E-mail: torben@autismwhisper.com
Web: Autismwhisper.com

Hvem skal du kontakte vedr. databeskyttelse?

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os:

 • På e-mail: Skriv til torben@autismwhisper
  Husk, almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Derfor skal du udelade private eller følsomme oplysninger i dine mails til os
 • Ved brev: Skriv en anmodning om vores adresse til torben@autismwhisper.com

Personoplysninger, som vi kan behandle:

 • Almindelige personoplysninger, herunder:
  • navn, adresse, telefonnummer og e-mail
  • købshistorik
  • betalingshistorik, betalingsoplysninger samt lønoplysninger og årsopgørelse i forbindelse med kreditvurdering og låneoprettelse
  • oplysninger, som indgår i vores korrespondance med dig
 • Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi visse informationer, som kan henføres til dig via cookies. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger:
  • et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller smartphone
  • din IP-adresse, geografiske placering samt hvilke sider, du klikker på (interesser)
  • i det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil, og selv indtaster informationerne, behandles fx: navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af brugerprofil, brug af formularer eller ved køb

Formål med vores databehandlinger

 • Vi behandler persondata i forbindelse med administration af kundeforholdet samt løbende samhandel
 • Vi anvender personoplysninger til at optimere vores services og indhold samt markedsføre vores ydelser overfor dig – også når du forlader vores website
 • Der foretages analyser af samhandel og rapportering på de generelle kundeoplysninger, der indsamles. Dette bruges til statistiske formål

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

 • Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.
 • Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme Autismwhispers © forretning og tilbyde kunder den bedste service og gode tilbud.
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.
 • Statistik. Retsgrundlaget for databehandlinger udelukkende i statistisk og videnskabeligt øjemed er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf.  databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Kun oplysninger, som er nødvendige for undersøgelsen anvendes, og oplysningerne anvendes ikke til andre formål end ren statistik.

Vi kan videregive personoplysninger til følgende modtagere:

 • Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger
 • Inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af betalingsforpligtelser, lån samt ved opslag i kreditoplysningsbureau ved låneansøgning/forud for indgåelse af samarbejde med os
 • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger
 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler

Sletning af oplysninger

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Autismwhisper følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvendigt at gemme oplysninger i op til fem år plus indeværende år, fra forretningsforholdet er ophørt.

Dine lovmæssige rettigheder

 • Indsigtsret
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til at få foretaget rettelser i persondata
  Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Ret til sletning af persondata
  Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Ret til begrænsning af behandling af persondata
  Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til dataportabilitet
  Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Ret til indsigelse mod behandling af persondata
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.
 • Ret til at få information om nye formål med persondata
  Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.
  Ret til at trække dit samtykke tilbage
  Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

Dine rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.

Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dig ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse. Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret).

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.