Autisme

Typiske kendetegn

  • Tænker, forstår og føler på en anden måde.
  • En anderledes forestillingsevne – forståelse af begrebet.
  • Svært ved at bevare venskaber – ofte pga. forståelse og anerkendelse af autismens verden.
  • Svært ved at omstille sig til nye forhold, f.eks. ved flytning, skoleskift, arbejdsskift, osv.
  • Situationsfornemmelsen er svær for mennesker med autisme, bla. fordi det fordrer commen neurotypisk sense, taktik mm.
  • Svært ved at tolke mimik, gestus og kropssprog. Det er ofte lettere at forstå dyrene, da de ikke er så komplicerede.
  • Konkret opfattelsesevne.
  • Samler fakta af informationer.; data, teorier, videnskab, dokumenteret, statistikker.
  • Vil gerne tale om top/ grundelementer.
  • Er det ikke logisk, ser mennesker med autisme oftest ingen grund til at gøre det.
  • Rutineprægede.
  • Mennesker med autisme er gode til at få øje på detalje fejl, som de er nød til at rette, hvor det vil være en god støtte at omgivelserne anerkender evnen med taknemmelighed.
  • Ting skal helst være præcist og korrekt.
  • Mennesker med Aspergers syndrom lider oftest under andre mennesker. Børnene med Aspergers syndrom lider under neurotypiske børns typiske udviklingspsykologiske teorier og jages ofte igennem skolegangen af ”Predators”.
  • Voksne Aspergere lider også under at være jagtet, mobbet og drillet igennem livet. I voksenlivet bliver de ”tortureret” ved ikke at være forstået og der stilles forventninger de ikke kan leve op til.
  • Skifter særinteresse eller bevare noget hele livet.
  • Bliver eksperter på områder de interessere sig for.

 

Mine tanker om sociale kontekster

Der er mange sociale ting i den neurotypiske verden jeg ikke begriber, f.eks når der tales om at forestillingsevnen indeholder evnen til at forstå den anden persons følelser, tanker, vilje, lyst og gøren. Der er jo ligesom ikke nogen guidende rulletekst i panden på den anden, hvor jeg kan læse mig frem til hvad denne tænker. Jeg har heller ikke en remote control, så jeg kan zappe ind på vedkommendes tv-kanal, så hvordan i alverden skal jeg nogensinde kunne forestille mig hvad et andet menneske føler eller tænker, når jeg ikke er dem? Jeg synes ikke det er så underligt at neurotypiske mennesker misforstår hinanden hele tiden. jeg finder det også meget forvirrende, at der udbydes så mange kurser i, at blive bedre til at være konkret, til at sige fra mv. i sociale kontekster, når det præcis er en del af autismens sociale invalidering, men i denne kontekst, oftest anses for at være noget der skal tilrettes?

Faktisk misforstår og fejltolker neurotypiske mig hele tiden, betyder det så at de også har en invalidering i forestillingsevnen? Jeg synes mange neurotypiske mennesker har tildens til at glemme misforståelserne også går den anden vej. Hvorfor kan mennesker ikke bare fortælle hinanden hvad de tænker og føler, så vi ikke får nogen misforståelser?. Hvorfor “pakkes sproget ind” i alle mulige ikke-konkrete vendinger, overførte betydninger og “hvide løgne”, når det i forvejen er besværliggjort af begrebernes mange betydninger og underforstået mening? Hvori finder neurotypiske mennesker den indlysende hentydning eller betydning i sproget? Efter ords betydninger, forståelser deraf mv. kommer alt det nonverbale som tonelej, sarkasme mm. hvor der er en forventning til, at jeg formår at opfange meningen eller hentydningen, fordi jeg jo ser helt almindelig ud. Vores verdener er i sandhed forskellige på alle fronter.