Autisme

UDE PÅ ENGELSK – Fra Miss Danmark til handicappet

Posted on

Efter en lang oversættelse- og udgivelses process, er vi nu endelig ude, med den engelske version af den utrolige livs historie, Fra Miss Danmark til Handicappet. Anjas bog, der siden 2012 har været en øjenåbner og tårepresser, tager nu rejsen over havet til de engelsk talende. Bogen er oversat af Anja selv […]

Autisme

Typiske kendetegn

Posted on

Tænker, forstår og føler på en anden måde. En anderledes forestillingsevne – forståelse af begrebet. Svært ved at bevare venskaber – ofte pga. forståelse og anerkendelse af autismens verden. Svært ved at omstille sig til nye forhold, f.eks. ved flytning, skoleskift, arbejdsskift, osv. Situationsfornemmelsen er svær for mennesker med autisme, […]

Autisme

Facts om autisme

Posted on

Dette er et lille indblik i nogle facts om autisme: Autisme er ofte misforstået og forfulgt af fordoms myter. Aspergers syndrom er autisme. Autisme forekommer med meget forskellige intelligensniveauer, lige fra højt begavet til mental retardering. Ca. 4 % indenfor autismespektret har savante evner. Autisme er et neurologisk handicap der […]

Autisme

Særlige evner

Posted on

Særlige evner hos personer med autisme En betydningsfuld mand sagde engang: ”For at være en stor videnskabsmand eller kunstner, skal man have et autistisk træk”. Det er dog en misforståelse, at alle mennesker med autisme er genier, eller “savante”[1]som hovedpersonen i “Rainman”. Mennesker med autismes evne til at fokusere er […]

Autisme

Autisme – Forekomst

Posted on

Man kan sammenligne graden af ASF med et puslespil på 100 brikker, hvor et menneske kan have 60 brikker indenfor autismespektrets afvigelser og derfor ikke har nok til en diagnose. Der er sket sociologiske ændringer, hvor de i forrige paradigmer var dygtige håndværkere – urmagere – udforskede Afrika, Australien og […]

Autisme

Autistiske piger

Posted on

Som med alting er det vigtigt at huske, at de følgende kendetegn ikke er en facitliste, og at der kan findes autistiske piger, der ikke har disse kendetegn. Mulige kendetegn:   Glemmer ikke så let og laver meget sjældent sjuskefejl.   Uroen kommer til udtryk på andre måder.   Systemtænkning.   Udmattelse […]

Autisme

Autistisk mor

Posted on

For mig som mor med Aspergers syndrom – og 3 børn der har arvet autismens gener Jeg har aldrig følt mig mere misforstået, jaget, tortureret eller ramt af neurotypiske menneskers magt, som i dag, hvor jeg er voksen og mor, til 3 særlige børn med autisme. Mine særlige evner og […]

Autisme

Autistisk kvinde

Posted on

For mig som kvinde, med Aspergers Syndrom Jeg har selv 2 døtre med autisme og tillægslidelser. Jeg har selv Aspergers syndrom og kan fra os alle 3 genkende alle problematikkerne fra vores eget liv, hvor vi oplever, at særligt den lave stress- sårbarheds- følsomhedstærskel er et af de vanskeligste områder. […]

Autisme

Forskelle i Hjernen

Posted on

Hjernescanning har vist at ”normale” hjerner overser detaljerne (Professor i neurologi & psykiatri, Dr. Nancy Minshew, University of Pittsburgh). Detaljeorienterede hjerner og helhedshjernerne er uundværlige i samfundsøjemed, for ligesom ved en bro konstruktion kan én detalje få hele broen til at styrte sammen. Men skal disse exceptionelle hjerner kunne bidrage […]

Autisme

Når forældre og barn, begge har handicap

Posted on

I FN konventionen om rettigheder for personer med handicap, artikel 23, står der: Der skal ydes en passende bistand til personer med handicap ved disses udførelse af deres pligter som opdragere af børn. Give tidlige og omfattende oplysninger, tilbud og støtte til børn med handicap og deres familie. Et barn […]