Autisme

Autistisk kvinde

For mig som kvinde, med Aspergers Syndrom

Jeg har selv 2 døtre med autisme og tillægslidelser.

Jeg har selv Aspergers syndrom og kan fra os alle 3 genkende alle problematikkerne fra vores eget liv, hvor vi oplever, at særligt den lave stress- sårbarheds- følsomhedstærskel er et af de vanskeligste områder.

Min ældste datter pines særligt meget, under en følelse af, at hun ikke føler sig set og er gennemsigtig for andre mennesker, trods hun er den af mine 3 børn, der ofte fremstår mindst invalideret. Det er ingenlunde ligegyldigt, hvorvidt et menneskes egen indvendige følelse, passer overens med det billede der tegnes af en udefra eller det man imødekommes med, da det er en stor del af ens forståelse af sig selv. Det er slet ikke uvæsentligt når man er anderledes, men derimod endnu vigtigere for udredningsansvarlige, pædagoger, lærere mfl., at de agerer med tværfaglig omhu, så det enkelte menneske, der i forvejen ofte er forvirret over hvem de selv er, kan få støtten til, at danne sin identitet og forståelse af sig selv på sigt.

For mit eget vedkomnende oplever jeg som voksen med Aspergers syndrom, den største skelsætning af forventning nogensinde i mit liv. ”Flinkepige” rollen og den normale kvindeprofil forventes nærmest implicit fra mine omgivelser, hvilket er et kæmpe problem for mig som menneske og kvinde. Jeg oplever de fleste neurotypiske kvinder som meget emotionelt styret, tænkende og handlende, hvor de tolker rigtig meget på hvad de føler i situationer, med andre mennesker og udefra følelserne tager de oftest deres beslutninger. Det er et kæmpemæssigt problem for mig da jeg baserer de fleste af mine beslutninger på logik og rationelle facts, hvorfor jeg gang på gang lander i misforståelser og fejltolkede antagelser i sociale samværssituationer, som jeg af samme grund er kommet til at frygte. Jeg synes de tolkninger mange kvinder tager, er vildt uhyggelige og jeg fatter simpelthen ikke hvor de kommer fra. For mig er det total vild opdigtet fantasi som hellere bør holdes til fantasi bøger, hvor det ikke skader andre individer.